ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢАРТУ БАҒДАРЛАМАСЫНДАҒЫ БАСТЫ АЛТЫ БАҒЫТ БОЙЫНША ҚҰРЫЛҒАН ЖҰМЫС ТОПТАРЫ