ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БОЙЫНША КОМИССИЯ ҚҰРУ ТУРАЛЫ ҚАУЛЫ