СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ БЕЙНЕГАЛЛЕРЕЯСЫЖАРИЯЛАНҒАНЫ: 
17.01.2017-12:00:00
ЖАҢАРТЫЛҒАНЫ: 
28.12.2018-12:00:00